Trang chủ » Lưu trữ Tag: skype bị lỗi kernel32.dll

Lưu trữ Tag: skype bị lỗi kernel32.dll

Sữa lỗi không vào được Skype do thiếu api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0-dll hoặc MSVCP140.dll

Hiện nay có rất nhiều bạn khởi động Skype không được và bị báo lỗi: The program can’t start because api-crt-runtime-l1-1-0.dll is missing from your computer hoặc báo lỗi thiếu file MSVCP140.dll. Như hình bên dưới: Để có thể khắc phục được lỗi này, cách đơn giản nhất bạn có thể …

Xem thêm »

Sữa lỗi không vào được Skype do thiếu api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0-dll hoặc MSVCP140.dll

Hiện nay có rất nhiều bạn khởi động Skype không được và bị báo lỗi: The program can’t start because api-crt-runtime-l1-1-0.dll is missing from your computer hoặc báo lỗi thiếu file MSVCP140.dll. Như hình bên dưới: Để có thể khắc phục được lỗi này, cách đơn giản nhất bạn có thể …

Xem thêm »