Blog

Những kiến thức cần biết về công việc kế toán trường học

Trường học là môi trường làm việc đặc biệt hơn nhiều ngành nghề khác. Do đó công việc kế toán trường học đòi hỏi phải có nhiều nghiệp vụ đặc trưng.

Trong quá trình hoạt động của trường học chắc hẳn sẽ phát sinh nhiều khoản thu chi khác nhau. Do đó, kế toán là một bộ phận không thể thiếu trong bộ máy tổ chức trường học. Sau đây hãy cùng TACA tìm hiểu về nhiệm vụ cũng như các công việc mà kế toán trường học cần phải thực hiện.

ke toan truong hoc

Thế nào là kế toán trường học?

Hiện nay, trong các tổ chức ở nhiều ngành nghề khác nhau đều cần có kế toán viên. Nhiệm vụ của kế toán viên là để hạch toán các chi phí hoạt động phát sinh hàng ngày.

Theo đó, kế toán trường học là việc áp dụng các quy định kế toán hiện hành vào công tác hạch toán các chi phí thu –  chi ngân sách, nhận và rút dự toán. Bộ phận kế toán được xem là bộ phận tham mưu cho ban lãnh đạo nhà trường. Đồng thời giúp ban lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt công việc quản lý tài chính – kế toán theo đúng quy định.

Nhiệm vụ chung của bộ phận kế toán trường học

ke toan truong hoc

Công việc kế toán trường học đòi hỏi phải hoàn thành những nhiệm vụ chung sau:

 • Thu thập và xử lý thông tin, số liệu kế toán cho từng đối tượng, cho từng nội dung theo đúng chuẩn mực cũng như chế độ kế toán.
 • Theo dõi và giám sát các hoạt động tài chính của trường học như: khoản thu, chi tài chính, nghĩa vụ thu, nộp và thanh toán nợ. Ngoài ra còn phải kiểm tra việc quản lý và sử dụng tài sản, nguồn gốc hình thành tài sản; phát hiện và kịp thời phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính kế toán.
 • Phân tích số liệu kế toán để tham mưu, đề xuất các phương án, quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị
 • Thực hiện xây dựng và triển khai các kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho trường học
 • Cung cấp các thông tin và số liệu kế toán theo quy định của pháp luật hiện hành
 • Bảo quản và lưu trữ các giấy tờ có liên quan đến công tác tài chính theo quy định của pháp luật hiện hành
 • Đồng thời theo dõi, phối hợp và hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng kế toán viên của các đơn vị trong trường
 • Tham gia các hội đồng vào các hoạt động thi đua khen thưởng, xét học bổng cùng kiểm kê thanh lý tài sản, đấu thầu… và các hoạt động đoàn thể do trường tổ chức
 • Hoàn thành các nhiệm vụ khác được ban lãnh đạo nhà trường phân công.

Xem thêm: Các khoá học kế toán

Các công việc mà kế toán trường học cần phải làm

ke toan truong hoc

 • Kiểm tra đối chiếu số liệu tài chính chi tiết của các bộ phận nội bộ và tổng hợp.
 • Kiểm tra các khoản nghiệp vụ phát sinh.
 • Kiểm tra tính phù hợp giữa số liệu kế toán chi tiết với số liệu tổng hợp.
 • Kiểm tra độ khớp của số dư cuối kỳ với các báo cáo chi tiết.
 • Tiến hành hạch toán các khoản tài chính như: thu nhập, chi phí, khấu hao, công nợ, tài sản cố định, thuế giá trị gia tăng cùng các nghiệp vụ khác để báo cáo thuế khối văn phòng trường và lập quyết toán văn phòng cơ quan.
 • Giám sát công nợ khối văn phòng và quản lý tổng quát công nợ của toàn bộ máy nhà trường. Từ đó kế toán viên sẽ đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ khó truy đòi cho nhà trường.
 • Lập báo cáo tài chính quý, 6 tháng, báo cáo năm cùng các báo cáo giải trình chi tiết.
 • Hướng dẫn giải quyết và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
 • Phối hợp, hỗ trợ khi có công tác kiểm tra, kiểm kê tại trường.
 • Khi có yêu cầu kế toán trường học cần thực hiện thống kê, tổng hợp số liệu kế toán.
 • Khi có yêu cầu của cá nhân, cơ quan có thẩm quyền thì kế toán cần cung cấp số liệu kế toán.
 • Giải trình số liệu cùng cung cấp hồ sơ giấy tờ cho cơ quan thuế, cơ quan kiểm toán, thanh tra viên theo yêu cầu của phụ trách văn phòng kế toán tài vụ.
 • Xác định vấn để đề xuất các biện pháp khắc phục, cải tiến nghiệp vụ kế toán của đơn vị.
 • Công việc của kế toán trong trường học đòi hỏi người thực hiện phải dựa vào tình hình thu – chi thường xuyên, các khoản phát sinh thực tế trong năm của nhà trường. Tiến hành tổng hợp để có cái nhìn tổng quát tình hình kinh tế tài chính trong năm. Việc này nhằm mục đích lập thuyết minh dự toán cho năm tài chính tiếp theo.

Kế toán chi tiết các khoản thường có trong kế toán trường học

ke toan truong hoc

Kế toán vật tư: đây là mục phản ánh tình hình giao nhận dự toán thu – chi của ngân sách Nhà nước. Ngoài ra, nó còn phản ánh tình hình tăng giảm vật tư cũng như kế hoạch xử lý nguồn kinh phí đã nhận trong kỳ.

Kế hoạch tài sản cố định: đây thực chất là công việc hạch toán và theo dõi các hoạt động liên quan đến tài sản cố định. Cụ thể cần thực hiện các việc sau: lập sổ theo dõi chi tiết các loại tài sản cố định (mua sắm, được cấp…) đồng thời tính hao mòn tài sản cố định, các hoạt động thanh lý, chuyển nhượng tài sản cố định…

Kế toán các khoản thu: đây là việc hạch toán các khoản thu thường xuyên như học phí, kinh phí xây dựng, sửa chữa trường.

Kế toán các khoản chi: đây là khoản tiền phải trả cho nhà cung cấp thiết bị trường học, trả cho học sinh cùng các đối tượng khác, chi phí cho các hoạt động thường xuyên của nhà trường.

Kế toán tiền lương và bảo hiểm: kế toán viên tiến hành chấm công cho giáo viên, trích lương để đóng BHXH, BHYT… và thanh toán lương.

Kế toán các nguồn kinh phí được nhận: hạch toán nghiệp vụ dự toán do Ngân sách Nhà nước cấp (kinh phí cho hoạt động, kinh phí xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất…).

Tiến hành kết chuyển các nghiệp vụ, ghi nhận vào sổ sách và lập báo cáo tài chính: thực hiện các bút toán nhằm mục đích xử lý các loại dự toán, các nguồn kinh phí và các khoản đã chi vào cuối năm kế toán. 

Trên đây là các kiến thức cần thiết về kế toán trường học mà Học viện TACA chia sẻ đến bạn. Hy vọng các kiểm toán viên có thể áp dụng các kiến thức này vào thực tiễn để đạt được hiệu quả công việc cao.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button